POLSKIE KODEKSY PRO

Informacja prawna.


Instalacja

Po zakupie klucza licencji otrzymują Państwo drogą e-mailową indywidualny numer seryjny, który należy wprowadzić przy aktywacji programu. Po dokonaniu aktywacji prawo do dalszych, darmowych kodów aktywacyjnych (kluczy licencji), nie przysługuje.
W szczególności autor nie gwarantuje, iż za pomocą raz przydzielonego klucza licencji będzie można ponownie aktywować program po zmianie systemu urządzenia lub po przywróceniu ustawień fabrycznych. Powyższe nie wyklucza faktu, iż autor stara się aby zakupiony klucz licencji działał również w takich sytuacjach, lecz ze względów technicznych zapewnienie tego faktu na wszystkich urządzeniach nie jest możliwe.

Baza prawna

Autor oprogramowania decyduje o doborze aktów prawnych, które zostaną zamieszczone w treści aplikacji, o kierunkach rozwoju i zmian programu, a także o zakresie aktualizacji zawartych w niej danych. Aplikacja jest udostępniana taką, jaką jest, choć autor chętnie przyjmie i rozważy wszelkie zgłoszone propozycje modyfikacji, usunięcia ew. błędów czy jej udoskonalenia. Aktualizacje aplikacji udostępniają użytkownikom jej najnowszą wersję. Aktualizacje stanu prawnego wersji Pro autor stara się wprowadzać co miesiąc, jednak termin ten w żadnym razie nie jest gwarantowany. Program jest zawsze aktualny na datę wskazaną w treści aplikacji. Program nie jest oficjalnym (urzędowym) publikatorem aktów prawnych, w szczególności nie ma statusu dziennika urzędowego, ani nie jest źródłem prawa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawnych, w tym Konstytucji RP z 1997 r.

Teksty aktów normatywnych czy innych aktów prawnych zawarte w aplikacji:
a) nie mają charakteru urzędowej publikacji,
b) nie są źródłami prawa,
c) nie mogą być traktowane jako równoważne z tekstami aktów prawnych ogłaszanych w dziennikach urzędowych, o których mowa w ustawie z dn. 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Zakaz dokonywania zmian

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu. Tym samym zabronione jest dzielenie oprogramowania na części, przekształcanie, odkodowywanie, podrabianie. Użytkownik nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych czy innych zastosowanych przez autora aplikacji.

Funkcjonowanie programu

Zgodnie ze stanem techniki, nie da się uniknąć błędów w oprogramowaniu i niemożliwym jest takie stworzenie programów obsługujących dane, które działałyby w każdych warunkach z każdym osprzętem stron trzecich. Autor nie gwarantuje bezproblemowego działania i współpracy określonych komponentów i ich właściwości podczas użytkowania oprogramowania, choć do tej pory mimo kilkudziesięciu tysięcy użytkowników nie ma sygnałów o jakimkolwiek niestabilnym działaniu programu. Zaleca się skorzytanie z bezpłatnej wersji aplikacji Polskie Kodeksy w celu zapoznania się z funkcjami i możliwościami programu. Autor może dodać lub usunąć funkcje, a także zawiesić lub całkowicie zakończyć rozwój aplikacji. W szczególności autor nie ponosi odpowiedzialności za zaprzestanie świadczenia usług lub usunięcie aplikacji przez operatora Android Market (Google Play) firmę Google.

O informacji prawnej

Brak akceptacji niniejszych postanowień powoduje, iż licencja nie zostanie użytkownikowi aplikacji udzielona. Niniejsza treść informacji prawnej jest dostępna na stronie lexdroid.pl. Przed zakupem i aktywacją programu użytkownik winien zapoznać się z treścią niniejszych postanowień. Zakup programu i jego aktywacja oznacza, iż użytkownik złożył oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą treścią i akceptuje ją bez zastrzeżeń.